— A. Einstein

01 Idea

Nie ma
rzeczywistości
samej w sobie, są tylko
obrazy widziane
z różnych perspektyw.

— A. Einstein

02 Mistrz i Małgorzata

MISTRZ
I MAŁGORZATA

Podróż za jeden uśmiech

Podróż
za jeden
uśmiech

Wątpliwość

WĄTPLIWOŚĆ